De meeste mensen worden zo in beslag genomen door het zoeken naar de geschikte dingen voor het materiële leven, dat er geen tijd overblijft voor het goddelijke leven. Naarmate de materiële welstand van de mensheid verbetert, gaat de morele en spirituele toestand achteruit. Waarom al die ziekten, wanverhoudingen, misdadigheid? Op materieel gebied heeft men in het Westen nog nooit zoveel comfort gehad, maar anderzijds waren de mensen nog nooit zo verward, ongerust of ontevreden. Want door het overwicht te geven aan de ene kant, laat men onvermijdelijk de andere kant achteruitgaan.

Dat mensen hun situatie willen verbeteren, lijdt geen twijfel: hoeveel tijd brengen zij door in vergaderingen om te discussiëren over verbeteringen? Maar deze verbeteringen hebben altijd betrekking op het materiële; nooit houdt men vergaderingen om mensen in staat te stellen een goddelijk leven te leiden. En terwijl de economie beter en beter draait, – is dat trouwens werkelijk het geval? – gaan mensen ten onder.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. I