Stel je een familie voor die bezig is met discussiëren: vader, moeder, de kinderen... Wat een schouwspel, wat een kakofonie! Plots belt een vriend aan die door allen gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Wat een verrassing, men verwachtte hem niet. Iedereen probeert zich onmiddellijk goed te gedragen. ‘O! Wat zijn we blij je weer te zien! Kom erbij zitten. Hoe maak je het? Wil je iets drinken?’ En de gezinsleden bekijken elkaar zelfs vriendelijk, zodat de vriend niet merkt welke tragedie zich afspeelde. Je hebt dat ook al eens meegemaakt, niet? Waarom trek je er dan geen conclusies uit voor je innerlijk leven?

Wanneer vanbinnen discussies, tumult en oproer losbarsten en je begint vurig te bidden, zal je vaststellen dat alles plotseling weer rustig wordt, en je vindt je kalmte en je vreugde terug. Waarom? Omdat er een vriend is binnengekomen en in zijn aanwezigheid hebben alle andere bewoners in jou gezwegen, omdat zij vreesden een mal figuur te slaan. En als je die vriend met nog meer vuur en aandrang bidt om niet meer te vertrekken, om voor altijd te blijven en in jou te wonen, om zich midden in jou te vestigen en daar niet meer weg te gaan, wel, op dat ogenblik zullen vrede en licht eeuwig in jou heersen.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel III.3