De oorsprong van iedere ziekte is een zwakheid of ondeugd in de mens zelf. In zeker opzicht kan men dus zeggen dat mensen zelf hun ziekten creëren. Als de nervositeit toeneemt, verschijnt een ziekte... Wanneer de sensualiteit toeneemt, verschijnt een andere ziekte... Wanneer de disharmonie toeneemt, steekt een derde ziekte de kop op... Alle ziekten zijn het gevolg van een bepaalde wanorde en kanker is het gevolg van anarchie.

De enige methode om je ertegen te wapenen, is te werken aan de harmonie. Denk iedere dag aan de harmonie, blijf altijd bewust en waakzaam, om nooit gedurende een lange tijd in jezelf een toestand van wanorde te aanvaarden. Anders zal deze toestand die zich tot in de cellen verspreidt, alle verbindingen afsnijden, alle stromingen, tot op het ogenblik dat het organisme het niet meer kan verhelpen.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst.3