Wat mensen verhindert te groeien, is de gedachte dat moeilijkheden of ongelukken die hen overkomen, het gevolg zijn van onrechtvaardigheid: het lot is onrechtvaardig en zelfs God is onrechtvaardig, zij hadden immers beter verdiend. Maar hoe kunnen zij weten dat zij een beter lot verdienen? Zij kennen zichzelf niet, zij kennen noch hun verleden, noch hun heden... laat staan hun toekomst! Hoe kunnen zij zich dan uitspreken?                            

Zelfs wanneer in een proces de rechters een onschuldige veroordelen – en hoe vaak zijn er in de loop van de geschiedenis al gerechtelijke dwalingen geweest! – schuilt achter dat onrecht in feite toch een gerechtigheid. Dat is zelfs heiligen, Ingewijden en grote Meesters overkomen: sommigen werden gevangengezet, verbrand, gekruisigd... Schijnbaar is dat allemaal heel onrechtvaardig, maar in feite niet. Deze beproevingen waren gerechtvaardigd, en zij moesten deze aanvaarden, ofwel om een schuld te vereffenen, ofwel om sommige waarheden te begrijpen die ze tot dan nog niet begrepen hadden, ofwel om sterker, machtiger en onoverwinnelijk te worden. Deze gedachte van goddelijke onrechtvaardigheid verhindert mensen te groeien. Het is dus nodig dat zij voortaan denken dat beproevingen rechtvaardig zijn; zo zullen zij een grote stap vooruitzetten.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. IV