Op de toppen van de bergen heersen bijzondere fysieke en spirituele voorwaarden die hen geschikt maken voor sommige werkzaamheden, en daarom moet je deze bergtoppen beklimmen, om er je dierbaarste verlangens en plannen te formuleren.                      

Als je niet de mogelijkheid hebt naar de bergen te gaan, oefen je dan, om ze te bezoeken en te beklimmen met de gedachte. Je kunt je nu eens concentreren op de ene, dan weer op de andere bergtop: zo schep je de voorwaarden om in contact te komen met de grootste geesten die op aarde zijn neergedaald. Want er bestaat een verband tussen de bergtoppen en alle meest verheven wezens die in de loop der tijden licht zijn komen brengen naar de mensen. Het is via de bergtoppen dat wij met hen in verbinding treden.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel VIII.