Er was eens, in het oude China, een wijze die door zijn vrouw voortdurend gekweld werd met verwijten: ‘Wat verdien je met al dat denken? Wij hebben maar net genoeg om van te leven, en ik verlies mijn jeugdigheid in de zorgen van het huishouden. Ik wil mooie kleren en juwelen, ik wil mij ontspannen zoals de vrouwen van mijn leeftijd. De wijze was die scènes beu en zei op den duur: ‘Wel, als je een man vindt met wie je gelukkiger denkt te zijn, verlaat me dan, ik hou je niet tegen.’ En zo geschiedde...                                  

Op een dag stierf de oude keizer. Hij had geen erfgenamen. Nadat men heel het land had afgezocht, om een man te vinden die waardig was de keizer op te volgen, ontdekte men uiteindelijk die wijze en men kroonde hem tot keizer. Toen zijn vrouw dat vernam, kwam zij hem opzoeken en zei: ‘Nu begrijp ik hoe dwaas en lichtzinnig ik ben geweest door je eigenschappen niet op prijs te stellen. Maar ik was jong, vergeef me, ik wil opnieuw met jou samenleven.’ Hij bleef kalm, en zonder haar het minste verwijt te maken, wendde hij zich tot een dienaar met de woorden: ‘Breng mij een glas van de kostbaarste likeur.’ Daarna goot hij het glas leeg op de grond en zei tot zijn vrouw: ‘Doe deze likeur opnieuw in het glas. Als hij even zuiver is als voorheen, ben ik bereid je terug te nemen...’ En de vrouw barstte in tranen uit, want zij besefte dat dit onmogelijk was.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. X