Je zou graag een Meester hebben die alwetend en almachtig is, dat wil zeggen iemand die je het leven gemakkelijk maakt, die al je problemen oplost. Wel, vergeet het maar, daarvoor dient een Meester niet. Een Meester is er om je te onderwijzen en om je aan te sporen, je te vervolmaken. En hoe groter een Meester is, hoe veeleisender zijn onderricht is. Dat is waar op alle vlakken.                                                                          

Geloof je werkelijk dat het onderricht van een geniaal musicus of geleerde zomaar toegankelijk is voor jou? De waarheid is dat zij ongetwijfeld zouden weigeren jou te onderrichten. Je zult zeggen dat een spiritueel Meester geen musicus of geleerde is en dat zijn liefde, goedheid en edelmoedigheid alle schepselen omvat. Ja, dat is waar, maar die liefde, goedheid en edelmoedigheid zullen hem ertoe aansporen jou voortdurend te stimuleren op de weg van de vervolmaking, en niet voor jou alle wonderen te doen die je verwacht.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. VII