2 is het getal van de polarisatie, het is de 1 die gesplitst is in positief en negatief. Het leven berust op het bestaan van tegenstellingen, dat wil zeggen op het feit dat alles gepolariseerd is. Deze tegenstelling schept ook de beweging. Zonder tegenstellingen zou geen enkel werk mogelijk zijn.

In het kaartspel van de Tarot wordt het getal 2 voorgesteld door de Hogepriesteres, die een boek op haar knieën openhoudt. Wie de geheime betekenis hiervan kan ontcijferen, is in staat het probleem van het kwaad in het leven op te lossen. Wanneer men begrepen heeft dat liefde haat aantrekt, en licht duisternis, werkt men verder zonder in opstand te komen, welke hindernissen men onderweg ook tegenkomt. Men weet dat men tegen de nacht evenmin kan vechten als tegen de dag en men leert dat men krachten kan putten uit moeilijkheden en beproevingen, door ze te transformeren in opbouwende energie. Want om het probleem van het kwaad op te lossen, moet men uit de dualiteit treden en terugkeren naar de eenheid, hetgeen betekent: het kwaad weten te benutten.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel V.