Jezus heeft gezegd: ‘Bouw je huis op een rots.’ Deze rots is uiteraard een symbool, namelijk van een bewustzijnstoestand die bestaat uit wijsheid en standvastigheid. Op astraal gebied, dat wil zeggen het gebied van de gewaarwordingen, emoties en gevoelens, ben je onophoudelijk blootgesteld aan weersveranderingen: het ene moment schijnt de zon voor jou en ben je gelukkig; daarna komen er wolken en ben je droevig. De wereld van het gevoel is willekeurig en onbestendig. Je bemint, daarna bemin je niet meer...                             

Het is onmogelijk zonder gevoel te leven, zeker, maar laat tenminste je schuilplaats, je woning niet daar zijn. Je kunt afdalen in het astrale gebied, om er te wandelen, op verkenning te gaan, de onrust en beroering die zich daar voordoen te bestuderen, maar ga er niet wonen. Vestig je verblijf veel hoger, in het causale gebied, waar licht, vrede en stabiliteit heersen.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel VII.2