Nabootsing is een aangeboren neiging van de mens. De vraag is alleen wie men wil nabootsen. Mannen en vrouwen die roem en succes hebben geoogst, die fortuin hebben gemaakt... Men weet niet wie men als voorbeeld moet nemen en men weet vooral niet hoe belangrijk die kwestie van het voorbeeld is voor het psychische leven.                              

Je hebt een vriend die je vaak ziet. Welnu, die contacten blijven niet zonder gevolg: zelfs zonder het te beseffen, ontvang je iets van zijn deugden en gebreken. Dat gaat altijd zo, het is een wet. Waarom zou je dan niet beslissen met diegene om te gaan die voor jou de meest fantastische vriend kan zijn, de zon? Door iedere dag in bewondering te staan voor haar schoonheid, haar doorzichtigheid, haar macht, voor heel het leven dat uit haar opwelt, zul je geleidelijk merken dat er grote veranderingen in jou plaatsvinden: iets begint anders te vibreren en je wordt lichter, warmer, levendiger. Als je dus een heilzame invloed wilt uitoefenen op de anderen, moet je iedere dag contact hebben met de zon, om enkele stralen, enkele deeltjes van haar te ontvangen, die jij daarna om je heen kunt verspreiden.

Zie ook ‘Op weg naar een zonnebeschaving’, Izvor 201, hst. VIII