De gebeurtenissen op aarde zijn het gevolg van gebeurtenissen die zich eerst boven, in de subtiele gebieden hebben voorgedaan. Dat verklaart meteen waarom een helderziende de toekomst kan voorspellen: omdat hij gezien heeft dat deze gebeurtenissen reeds aangekondigd werden in de onzichtbare wereld. Er is een zekere tijd nodig voordat zij het fysieke vlak bereiken, maar zij komen er zeker, want zij werden boven al opgetekend. Bekijk een slang: hoe lang zij ook is, haar staart gaat altijd waar haar hoofd eerst voorbijkwam. Het hoofd stelt de gedachte voor en de staart vertegenwoordigt de daden. De staart volgt het hoofd. De fysieke wereld is dus, net zoals de staart, altijd het gevolg, dat wil zeggen de concretisering van wat in de subtiele wereld reeds heeft plaatsgevonden.                                    

Het praktische gevolg van deze waarheid is, dat wie het geduld opbrengt zijn ideaal lange tijd, zeer lange tijd te voeden met goede gedachten en goede gevoelens, zonder zich ooit te laten ontmoedigen, erin zal slagen de staart mee te trekken, dat wil zeggen zijn daden, zijn gedrag, zijn instincten en zijn fysieke lichaam te veranderen.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. I en V