Ons innerlijke leven is onderworpen aan dezelfde afwisseling als de natuur, dag en nacht,

eb en vloed: ons bewustzijn klaart op en wordt somber, het loopt vol en stroomt leeg.

Dus is het van belang dat wij proberen ons bewust te worden van het tijdstip waarop ieder van die verschijnselen zich gaat voordoen.

Veronderstel dat een moeilijke periode nadert, maar dat je het niet weet: onvoorzichtig ga je verbintenissen aan voor een of andere onderneming, maar wanneer het ogenblik aanbreekt, bezit je geen energie of inspiratie en je voelt je belabberd. Je had die ongemakken kunnen vermijden, als je de dagen van zwakte of neerslachtigheid had kunnen voorzien. Alle vergissingen worden begaan in het duister, op het ogenblik dat het bewustzijn beneveld is. Leer die momenten te onderscheiden en houd je rustig, begin op zo’n moment niet aan nieuwe projecten.

Zie ook ‘Meditatie – scheppend werken met de gedachte, de verbeelding, de natuur, het licht’, Stani reeks, nº 3, deel II.4