Wanneer ouders aan hun kind een opdracht hebben gegeven, moeten zij eisen dat het gehoorzaamt, anders zal het kind merken dat zij geen enkele wilskracht of vastberadenheid bezitten en dat beeld van hen zal zijn goede ontwikkeling schaden. Het spreekt vanzelf dat deze onbuigzaamheid in sommige gevallen schadelijk kan zijn. Veronderstel dat een vraag van het kind van spirituele aard is en dat de ouders het kind verhinderen dat ideaal te realiseren, omdat het hun begripsvermogen te boven gaat. Als ze zich onverzettelijk opstellen, kunnen zij het kind veel kwaad doen.                            

Alvorens zich uit te spreken, is het dus nodig dat ouders de gevolgen van hun eisen goed afwegen en zich de vraag stellen: ‘Vraag ik hiermee aan mijn kind iets goeds, iets rechtvaardigs, iets goddelijks? Verlangt zijn ziel het oprecht, of zal het integendeel schadelijk zijn voor zijn evolutie?’ Ouders moeten zich dus eerst goed informeren, en duidelijk zien en begrijpen wat goed is voor het kind. Dan kunnen zij het iets opdragen, toelaten of weigeren op een categorische en stellige manier en op dat ogenblik zal het kind zich er bij moeten neerleggen.

Zie ook ‘De opvoeding begint voor de geboorte’, Izvor 203, hst. X