Behoud en bescherm je leven, want niets is zo waardevol als het leven. Natuurlijk hebben mensen in sommige gevallen hun leven gegeven om anderen te redden of om sommige ideeën te verdedigen. Ja, maar alleen in die gevallen heeft men het recht om zijn leven te offeren: de profeten en Ingewijden die hun leven verloren hebben voor een idee, voor de glorie van God, hebben in feite niets verloren. Want daarna hebben zij een nieuw leven gekregen dat nog veel mooier en rijker was, omdat zij zich opgeofferd hadden voor het goede.                             

Maar buiten deze gevallen moet de mens zijn leven bewaren, behouden, zuiveren en intenser maken. Want het leven is de bron, de oorsprong, het vertrekpunt van alle andere ontwikkelingen: intellectueel, affectief, esthetisch, enz. Alles begint altijd met het leven en pas daarna verschijnen wijsheid, liefde, schoonheid, enz.…

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. I