De zichtbare wereld is gebouwd naar het model van de onzichtbare wereld, en als men op de markt moet betalen voor bloemkolen en wortelen, betekent het dat ook in de onzichtbare wereld alles gebaseerd is op de wet van de ruilhandel. In de onzichtbare wereld kan geen enkele ziel iets ontvangen van een andere ziel, zonder deze vreugde, een blik of een lichtstraal in ruil te geven...                                                                                   

Maar hoeveel mensen hebben deze onzichtbare uitwisselingen nog altijd niet geleerd? Zij nemen licht en warmte van de zon, maar geven er niets van zichzelf voor in de plaats. Zij nemen ook vele zaken van de aarde, maar ook aan de aarde geven zij niets in ruil. Dat is niet correct. Je zult zeggen: ‘Maar hoe kunnen wij iets teruggeven aan de zon, aan de aarde?’ In de eerste plaats moet je ophouden met de zon, de sterren en de planeten te beschouwen als dode dingen die geen enkele intelligentie en gevoeligheid bezitten. En wanneer je beseft dat ze intelligent en gevoelig zijn, moet je met respect, liefde en dankbaarheid aan hen denken. Meer vragen zij niet van ons.

Zie ook ‘De yoga van de voeding’, Izvor 203, hst. VIII en XI