Door in zichzelf een beeld te vormen dat alle volmaaktheden omvat, door dit beeld te voeden en te versterken, wordt de leerling geleidelijk een ander schepsel, want dit beeld dringt in hem door en verandert hem volledig. En zodra hij erin geslaagd is dit goddelijk beeld vanbinnen tot stand te brengen, vergezelt het hem overal en heeft het een heilzame invloed op alle schepselen, zelfs dieren, planten en stenen. Ja, heel de natuur wordt door dit beeld gunstig beïnvloed, want het straalt krachten en vibraties uit die weldadig inwerken, omdat zij orde, evenwicht en harmonie brengen.                                

Hoeveel mensen hunkeren naar liefde en doen alles wat mogelijk is om bemind te worden! Maar helaas doen zij enkel uitwendige inspanningen. Om bemind te worden, moet men zijn vibraties veranderen, ze zachter, vreedzamer en harmonieuzer maken. En dat is alleen mogelijk indien men in zichzelf een goddelijk beeld, een hoog ideaal heeft gevormd.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst. III en X