Op dezelfde manier zoals je deelneemt aan het leven van je gezin, je stad of je land, moet je leren deelnemen aan het kosmische leven. Waarom beeldt men zich in dat men een astronaut moet zijn en beschikken over een raket om in de kosmos te reizen en te werken? De aarde reist door de etherische ruimte, meegevoerd door de zon, en wij bevinden ons dus op aarde als in een ruimteschip dat zijn reis tussen de sterren voortzet. Dit gegeven maakt van ons kosmische burgers die in staat zijn bewust en lichtend deel te nemen aan het universele leven. Het is tijd dat wij afstand nemen van de beperkte begrippen die ons werden ingeprent door de opvoeding, de maatschappij. Het is nu nodig dat wij ons ruimere, grotere en meer verheven inzichten eigen maken: deelnemen aan het kosmische werk van het licht onder de bescherming van Christus.

Zie ook ‘Meditatie – scheppend werken met de gedachte, de verbeelding, de natuur, het licht’, reeks Stani 3, deel IV.1