Je ontmoet soms mensen die zeer gevoelig en mediamiek zijn en zich in een beklagenswaardige toestand bevinden, omdat zij geen enkel middel bezitten, waarmee zij zich kunnen verdedigen tegen astrale entiteiten. Gevoelig zijn voor de onzichtbare wereld is goed, maar op voorwaarde dat men eerst zijn onderscheidingsvermogen en zijn wil heeft geoefend. Want om in contact te komen met de onzichtbare wereld, moet men zich overgeven aan de invloed van geesten. Er bestaan immers allerhande geesten, en wanneer zij zien dat mensen over geen enkele verdediging beschikken, profiteren zij ervan door hen te bedriegen, hen te misbruiken en hun krachten af te nemen. Natuurlijk zijn die stakkers na enkele jaren volledig de weg kwijt. Alvorens zich te wagen aan sommige experimenten, moet men weten welke risico’s zij inhouden en in staat zijn deze het hoofd te bieden. Het volstaat niet dat men zomaar aangetrokken wordt door sommige aspecten van de occulte wetenschappen – alle waarachtige Meesters zullen je dit bevestigen. Maar als zij op een dag zien dat jij er klaar voor bent, laten zij zelf het doek vallen en zal alles wat je wilde zien en kennen voor jou toegankelijk worden.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel VI.3.I