Mensen hebben een betreurenswaardige neiging om het doel en de middelen met elkaar te verwarren. Zij weten wel dat er altijd een doel is dat men moet bereiken, en middelen om zover te komen. Maar zij hebben niet gemerkt dat zij al hun beste vermogens gebruiken om het laag-bij-de-grondste doel te bereiken. Om hun laagste begeerten te bevredigen, zijn zij bereid het beste van zichzelf op te offeren: hun intelligentie, hun integriteit en hun zuiverheid. En zelfs God moet klaarstaan om hen te helpen bij hun gesjoemel en hun dwaze streken. En geloof je dat zij zich rekenschap geven van deze situatie? Vergeet het maar!            

Zij hebben nog nooit de tijd genomen om zich af te vragen: ‘Wat zoek ik eigenlijk?... En welke middelen gebruik ik om mijn doel te bereiken?’ Welnee, zij hebben een Meester nodig om hen te zeggen: ‘Kijk eens hier, m’n beste, wat is je doel? De hel! En je middelen? Wel, God, de engelen, de wetenschap, de kunst, de godsdienst.’ Ja, om uiteindelijk in de Hel terecht te komen.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, blz. 15 en 49