Stilte, vrede en harmonie zijn de uitdrukking van een en dezelfde werkelijkheid. Denk niet dat stilte leeg en stom is, nee, stilte is levend, vibrerend, zij spreekt en zingt. Maar wij horen haar enkel wanneer in ons de trommels ophouden met roffelen.                                        

Dankzij contemplatie, gebed en meditatie zullen wij er op een dag in slagen de stem van de stilte te horen. Wanneer alle chaotische krachten uiteindelijk bedaard zijn, zal de stilte naderen, zich verspreiden en ons omhullen met haar prachtige mantel. Het zal helder worden in ons en wij zullen plotseling voelen dat iets heel machtigs boven ons heerst en ons leidt: de stilte waaruit het universum is ontstaan en waarnaar het op een dag zal terugkeren.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. XII