De occulte wetenschappen stellen mensen allerlei methodes voor om hun verlangens te vervullen, maar zonder uit te leggen wat hun zal overkomen, wanneer die verlangens te persoonlijk en te egoïstisch zijn, of als zij de wetten van de natuur overtreden en ingaan tegen de goddelijke orde. Men zegt alleen: ‘Doe dit, doe dat...’ en zij die het doen, breken hun nek. Deze methodes zijn dus alleen maar heilzaam en waardevol, als je verlangens goddelijk zijn, dat wil zeggen als zij niet alleen goed zijn voor jezelf, maar ook voor iedereen. Want dit moet je echt weten: alles wordt werkelijkheid en daarin schuilt het gevaar. Je zult zeggen dat je geen enkel gevaar ziet. Toch wel, want wie zegt dat je niet zult lijden als je verlangens in vervulling gaan, omdat je niet alle verwikkelingen hebt kunnen voorzien die eruit voortvloeien? Wie het verband tussen zijn verlangens en de wetten van de natuur en het leven niet bestudeerd heeft, wie zich nooit heeft afgevraagd wat zijn verlangens teweeg zullen brengen als zij gerealiseerd worden, stelt zich bloot aan grote ontgoochelingen.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. III