Veel mensen beslissen een spiritueel onderricht te volgen, omdat zij voelen dat er iets moet veranderen in hun leven. Maar hun oude gewoonten zijn zo diep in hen geworteld dat zij de waarheden van dat onderricht niet aanvaarden: die waarheden beantwoorden immers niet aan wat zij denken, aan wat hen bevalt, zodat zij ze verwerpen. Wat voor zin heeft het dan?

Je moet naar een Inwijdingsschool gaan als een leeg vat en eerst alle verkeerde theorieën en opvattingen die je zelf hebt gefabriceerd of die je werden nagelaten door onwetende mensen, van de hand wijzen. Wanneer je naar een esoterische school gaat als een volle fles, zal je leraar er niets in krijgen, wat hij ook doet en hoezeer hij ook verlangt de Hemel in jou uit te storten.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. XII