Het christendom legt in het bijzonder de nadruk op de kruisiging van Jezus. Uiteraard is het goed zich te verbinden met het lijdensverhaal en de dood van Jezus, om de grootheid van zijn offer te begrijpen. Maar in het nieuwe leven dat Christus ons nu voorstelt, wordt niet aangeraden te blijven hangen bij de kruisdood, want Christus openbaart zich ook door schoonheid, vreugde en licht.

In de nieuwe cultuur zal de idee van de glorie van Christus ons innerlijk leven voeden. God zal zich verheugen als Hij ziet dat wij niet langer de negatieve kant verkiezen, zweren bij het stof der aarde of knielen voor graven, want Hij heeft ons bestemd voor een grootse toekomst. En als er doden bestaan, waarmee men zich moet bezighouden, zijn het niet die van het kerkhof, maar deze die begraven liggen in ons binnenste: onze oude gewoonten, onze oude verkeerde opvattingen. Naar deze doden moet je op zoek gaan, om ermee af te rekenen!

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11, hst. IX