Waarom gaan wij ‘s morgens de zonsopgang bewonderen? Omdat deze oefening ons in staat stelt ons eigen centrum te vinden. De zon is het centrum van een systeem dat zij in stand houdt, organiseert en verlevendigt. Als de beweging van de planeten rond de zon beschouwd wordt als het toonbeeld van universele harmonie, is het juist omdat de planeten draaien rond een centrum dat het evenwicht in stand houdt.                                                 

Als de zon zou verdwijnen van de plaats die zij inneemt, zou alles één grote chaos worden. Hetzelfde is waar voor ons: zolang wij geen centrum hebben dat de bewegingen van de buitenkant op gang houdt, in evenwicht brengt en coördineert, kunnen wij geen harmonieus en constructief leven of activiteit hebben.

Zie ook ‘Meditatie – scheppend werken met de gedachte, de verbeelding, de natuur, het licht’, reeks Stani 3, deel IV.14.4