Je moet de overgang kunnen maken van het gebied van het verstand naar dat van het hart, en zo de koude wind die blaast in het gebied van de wijsheid in evenwicht brengen met de warme stroom van de liefde. De waarheid ligt in dat evenwicht. Als de liefde niet getemperd wordt door de wijsheid, leidt zij tot sensualiteit. Maar de wijsheid alleen, zonder liefde, leidt ons naar koude, verachting en wreedheid. Bijgevolg moet de koelte van de wijsheid de hitte van de liefde in evenwicht brengen, en de warmte van de liefde moet de kou van de wijsheid temperen. In dat gematigd klimaat vindt het leven de beste voorwaarden.

Opdat de graankorrel normaal zou groeien, heeft hij warmte nodig, maar niet te veel, en ook kou, maar evenmin te veel. Er bestaat een temperatuur die gunstig is voor alle graankorrels, dus waarom niet voor de graankorrel die de mens is? Waarom zou hij een uitzondering vormen?

Zie ook ‘Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde’, Izvor 234, hst. XIV