Het ligt in de roeping van de vrouw de man op te voeden; door haar gedachten, haar houding en haar blikken kan zij hem ertoe aanzetten de meest verheven en edelmoedige daden te verrichten. De man vraagt niets liever dan in vervoering gebracht en geïnspireerd te worden door de vrouw. Zolang vrouwen dit ideaal niet bezitten en enkel aan mannen denken, om hun verlangens en genoegens te bevredigen, zullen zij hun ware roeping missen.                       

Deze bestaat er immers in de opvoedster van de man te zijn. Zeg je: ‘Maar zij is zoveel zwakker en fijner dan de man! Hoe kan zij weerstand aan hem bieden?’ Om hem te beïnvloeden is het niet nodig dat zij zich verzet. Zij kan hem ook opvoeden op een andere wijze: door haar zonen op te voeden en deze zonen zullen heel hun leven respect tonen voor vrouwen, juist omwille van hun moeder. Ja, door de dagelijkse invloed die moeders kunnen uitoefenen op hun zeer jonge kinderen, beschikken zij over middelen om rechtschapen, edele en gulle karakters te scheppen, heiligen en helden.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. XII