De zaadkorrel is niets anders dan een levend wezen dat voortdurend een beroep doet op krachten en materialen uit de kosmos om zijn taak te kunnen vervullen. En die taak bestaat erin te gelijken op zijn vader, de boom die hem heeft voortgebracht. De Schepper heeft in ieder zaadje de roeping gelegd om te gelijken op zijn vader, de boom. Als het eenmaal geplant is en tenminste niet gebrekkig, zal al zijn werk in de richting van die roeping gaan: de zaadkorrel zal tussen de elementen die hem omgeven, deze uitkiezen die voor hem geschikt zijn en de andere afstoten. Zo zal hij erin slagen om alle eigenschappen uit te drukken die weergegeven zijn in het schema dat hij in zich draagt.                                           

Hetzelfde geldt voor de mens: omdat de mens geschapen werd naar het beeld van God, bezit hij de mogelijkheid om te worden zoals zijn Hemelse Vader, wanneer hij zich op de juiste manier ontwikkelt.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel III.3