Vergeet een beetje al wat jou ontbreekt. Als je de mogelijkheid hebt heel het universum met de gedachte te omhelzen en contact te hebben met alle lichtende entiteiten die er wonen, hoe kun je je dan eenzaam, hulpeloos of gekrenkt voelen? Wat heb je nog meer nodig om te begrijpen dat je rijk, zielsgelukkig bent en dat je de anderen kunt helpen?                     

Leer vrijgevig te zijn, deel je rijkdommen uit, zelfs je materiële rijkdommen als je kunt. Anders zul je altijd beven van angst ze te verliezen en op den duur zul je vergeten dat er ongelukkige en behoeftige mensen bestaan. Vooruit, deel uit! Dan zul je niet meer bang zijn bestolen te worden en tegelijkertijd zal jouw gebaar boven genoteerd worden en zul je op een dag een veelvoud ervan terugkrijgen.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel II.4