Mensen zijn bang voor de mening van anderen... Wat zullen hun familie, vrienden en buren zeggen, als zij beslissen hun oude leven op te geven, om een spiritueel leven te gaan leiden? Zij vergeten dat er boven hen andere wezens bestaan die hen gestuurd hebben, die hen volgen en zich uitspreken over hun gedrag.                            

Wie zoveel waarde hecht aan de publieke opinie dat hij de opinie van de Hemel negeert, bewijst dat hij niet begrepen heeft wat in het leven essentieel is. Uiteraard kan het gebeuren dat iemand zeer negatieve reacties uitlokt door zijn verlangen zich ten dienste te stellen van het goede, van het licht. Ouders en vrienden zullen misschien gekrenkt zijn, omdat hij geen rekening houdt met hun standpunt, omdat hij de instemming van sublieme Wezens verkiest, die waken over de mensheid. Maar vroeg of laat zullen zij zwichten en erkennen dat hij – ondanks de schijn – gelijk had de weg van het licht te kiezen.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel VI