Veel spiritualisten begaan de vergissing te geloven dat hun leven onmiddellijk zal veranderen, zodra zij de weg van het goede en van het licht hebben gekozen. Innerlijk kan hun leven inderdaad getransformeerd worden, maar zij hoeven zich geen illusies te maken: deze incarnatie zal bestaan uit veel leed, uit het betalen en vereffenen van rekeningen, want ze moeten de schulden van het verleden aanzuiveren. Zij zullen slechts vrij zijn, nadat ze hun schulden eerlijk betaald hebben.                                                                             

En ook jij zult slechts vrij zijn nadat je je schulden hebt betaald. Wanneer je moeilijkheden of beproevingen doorstaat, moet je dus niet in opstand komen of instorten, maar ze goed proberen te doorstaan met het besef dat ze noodzakelijk zijn en dat ze je niet mogen beletten je toekomst verder op te bouwen.

Zie ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202