Als je met een probleem zit: hoofdpijn, een puist of een kater, moet je niet altijd proberen er dadelijk van af te komen door pillen te slikken. Ja, want het is best mogelijk dat de natuur je dat ongemak bezorgt, om je ertoe aan te zetten op psychisch vlak een werk te doen dat je nog nooit gedaan hebt en dat je zonder dat ongemak ook nooit zou doen. Probeer bijgevolg eerst te mediteren, te bidden, je met het licht te verbinden, zonder zelfs te denken aan de pijn die je hebt, en na verloop van enige tijd zul je niet alleen verlost zijn van dat ongemak, maar zul je bovendien innerlijk veel vooruitgang hebben geboekt.                        

Ik beweer niet dat je alle ziekten kunt behandelen met de gedachte, maar dat is nog iets anders dan altijd te grijpen naar de gemakkelijkste oplossing, door van de kleinste ongemakken te willen afkomen met uitwendige middelen: pillen, tabletten... nee, probeer eerst een beroep te doen op een spiritueel element, werk met licht, liefde, harmonie en zuiverheid. Op dat ogenblik zul je misschien niet alleen bevrijd worden van dat kleine ongemak, maar zal heel je wezen er beter aan toe zijn. Want het werk dat je zo verricht, raakt niet alleen enkele cellen, maar heel je lichamelijk en psychisch organisme.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. IV