Het vraagstuk van het communisme en het kapitalisme heeft economen en politici nog niet losgelaten sedert meer dan een eeuw. Maar voor een echte psycholoog zijn communisme en kapitalisme, in plaats van vijandige ideologieën, twee tendensen die in het menselijk wezen bestaan en die beide onontbeerlijk zijn vanwege hun complementariteit: men moet een kapitalist zijn om een betere communist te worden. Luister hoe dit in zijn werk gaat. De mens bezit een groot kapitaal: zijn leven, en hij bezit het eigendomsrecht over zijn ‘productiemiddelen’, namelijk zijn ogen, oren, hersenen, longen, hart, armen, benen, enz.

Hij oefent ze, ontwikkelt ze, onderhoudt ze, verzorgt ze, vervolmaakt ze en bewaart ze voor zichzelf: hij is dus een ‘kapitalist’. Maar wanneer zijn kapitaal begint te renderen en hij zijn productie goed organiseert en leidt, kan hij vervolgens zijn producten uitdelen aan anderen, hij geeft, bezielt, verlicht, verwarmt: hij wordt ‘communist’!

Men kan geen communist zijn als men niet eerst een kapitalist is om zijn kapitaal te laten renderen, anders zal men niet in staat zijn wat dan ook aan de anderen te geven. En men is evenmin een goed kapitalist, als men zijn rijkdom niet uitdeelt, want op dat ogenblik begint alles wat men bezit stil te vallen en te rotten. Communisme en kapitalisme, beide gaan samen en zijn absoluut noodzakelijk voor de goede gang van de wereld.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. VI