Men ontmoet overal ellendige schepselen die tekeergaan en onzin uitkramen, schepselen die het licht vervangen hebben door de gekste en krankzinnigste ideologieën, waar zij zelf niet meer wijs uit worden. Ja, dertig personen, vijftig filosofieën! De wereld wordt meer en meer een hospitaal, waar iedereen over iets te klagen heeft. Neem alleen maar de lucht, het licht, de warmte of het voedsel: wat goed voelt voor de een, berokkent kwaad aan de ander en omgekeerd.        

Neem een gezin: iedereen is verschillend en wil die verschillen benadrukken. Het is normaal dat mensen van elkaar verschillen, maar waarom zou men die verschillen zo koppig verdedigen, wanneer het gaat om zwakheden of gebreken? Zelfs op het gebied van ziekten vinden mensen het nodig van elkaar te verschillen: de ene heeft tyfus, de andere cholera, een derde heeft griep... (symbolisch gesproken). En hoeveel koortsen bestaan er niet! Heel de familie is koortsig, maar iedereen heeft zijn koorts, die verschilt van de koorts van de anderen... Akkoord dat iedereen zich anders voordoet, maar moge het ten minste in positieve zin zijn!

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. I en II