Je hoort soms over iemand zeggen dat hij zijn waardigheid als mens verloren heeft, of over iemand anders dat hij zijn menselijke waardigheid heeft kunnen behouden. Voor velen is waardigheid geen helder begrip: de neiging bestaat ze te verwarren met trots of hoogmoed. Nee, onze echte waardigheid als mens is het respect voor alles wat God ons gegeven heeft, om te beginnen ons fysiek lichaam, maar ook ons hart, ons verstand, onze ziel en onze geest.

Leerlingen van een spiritueel onderricht moeten zich laten doordringen van de gedachte dat zij tempels, tabernakels van God zijn, waar enkel zuiver voedsel en zuivere gedachten, woorden en gevoelens mogen binnenkomen en naar buiten gaan. Al wie geen acht slaat op wat bij hem binnenkomt of naar buiten gaat, wie zich laat gaan in om het even welke activiteit of bezigheid, wie zomaar wat zegt of denkt, kan zich niet bewust zijn van zijn echte waardigheid als mens.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst. VII