Iedere morgen, bij zonsopgang, ontvangen wij goudschilfers; ja, wij zijn goudzoekers, want ook wij willen rijk worden. Maar in plaats van het zand van de rivieren te gaan zeven, wenden wij ons tot de zon en proberen we haar licht op te vangen en te condenseren tot levenskracht en inspiratie.                                                                                            

De alchemisten die deze kwestie grondig bestudeerd hebben, zeiden dat goud niets anders is dan zonlicht dat gecondenseerd werd in het binnenste van de aarde. Sommigen van hen hebben dit proces van condensatie zelfs kunnen omkeren en vonden in het fysieke goud al het licht, de warmte en het leven van de zon terug. Dankzij bepaalde methoden slaagden zij erin uit een plakje goud alle energieën te halen en op te nemen, die de zon gedurende duizenden jaren in dat goud had gecondenseerd. Men beseft nog niet welke macht besloten ligt in enkele grammen goud!

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11, hst. I en XXI