Neem een cirkel: hoe groot zijn omtrek ook is, het centrum blijft altijd een minuscuul punt. Als symbool stelt de omtrek de ziel voor die zich kan uitstrekken tot in het oneindige. Het middelpunt daarentegen stelt de geest voor die geen afmetingen heeft, maar die de bijzondere eigenschap bezit zo intens te vibreren dat hij overal gelijktijdig aanwezig is. De geest heeft geen afmetingen, want hij is niet materieel, terwijl de ziel wel materieel is. Uiteraard is zij niet gemaakt uit het zware materiaal van het stoffelijk gebied dat wij kennen, maar uit de oermaterie die zuiver licht is. De geest kan niets scheppen zonder de materie van de ziel, waarin hij opgesloten is.                                                      

Wanneer natuurkundigen overgaan tot de splitsing van het atoom, doen zij symbolisch niets anders dan de geest, de opgesloten krachten, bevrijden uit de materie.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. I en II