Transpireren is essentieel voor de gezondheid. Maar lichamelijk transpireren volstaat niet. Ook de ziel en de geest moeten transpireren. Liefde doet de ziel transpireren, en wijsheid doet de geest transpireren. Natuurlijk moet men het woord ‘transpireren’ in deze context zeer ruim opvatten! De transpiratie is het symbool van een volmaakte uitwisseling die plaatsvindt tussen de microkosmos (de mens) en de macrokosmos (het universum). Lichamelijk gebeuren die uitwisselingen via de huid; door de huid verwijderen wij afvalstoffen en nemen wij energie op. Maar op subtiel gebied gebeuren deze uitwisselingen via de aura die onze spirituele huid is.

Wanneer ik dus zeg dat onze ziel en onze geest moeten transpireren zoals ons fysieke lichaam, bedoel ik de uitwisselingen die wij moeten hebben in de subtiele gebieden, met heel het universum.

Zie ook ‘Subtiele centra van de mens – aura, zonnevlecht, hara, chakra’s’, reeks Izvor 219, hst. II