Weinig volwassenen vragen zich af, of hetgeen zij jongeren aanbieden werkelijk in hun belang is, dat wil zeggen hun helpen klaarder te zien, om evenwichtiger en sterker te worden. De meeste volwassenen vragen zich enkel af wat de jeugd kan aantrekken, bij wie instincten en verlangens volop ontwaken, en zij willen alleen maar inspelen op die begeerten van de jongeren! Het begint met speelgoed en het gaat verder met allerhande voorwerpen of activiteiten die soms volslagen nutteloos of zelfs schadelijk zijn en waarvan jongeren zelf geen idee zouden hebben, als ze niet overal aangeprezen zouden worden in etalages of reclameboodschappen.

Welnu, deze mensen misleiden de jeugd. Want eerst maken zij bij jongeren materiële behoeften wakker die buiten hun bereik liggen, en dat leidt tot frustraties en zelfs tot het verlangen om op oneerlijke wijze te bemachtigen, wat zij niet op een eerlijke manier kunnen verwerven. Bovendien laten deze volwassenen jongeren geloven dat zij al die zaken nodig hebben, om zich goed en vrolijk te voelen en zo houden zij hen af van het echte zoeken naar geluk en de zin van het leven.

Zie ook Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, reeks Izvor 233, hst. I, V en XII