Veel mensen die proberen hun leven te veranderen of zichzelf te transformeren, klagen wanneer zij zien dat ze altijd in dezelfde zwakheden vervallen. In feite is de enige manier om gebreken af te leren, de slechte gewoonten die men heeft te veranderen, dat wil zeggen op het gepaste ogenblik andere afdrukken maken, andere clichés aanbrengen. Maar daarvoor is een bijzondere waakzaamheid vereist; als men die waakzaamheid niet bezit, vergeet men het te doen en de oude gewoonte, het oude cliché komt altijd getrouw tevoorschijn.

In de Evangeliën staat: ‘Wees waakzaam, want de Duivel staat klaar als een brullende leeuw om je te verslinden.’ Deze waakzaamheid is juist de sleutel tot verandering. Daarom moet je voortaan leren bewust andere gebaren te maken, bewust andere woorden te spreken, bewust andere gedachten en gevoelens te voeden, om diep in jezelf de clichés van het nieuwe leven dat van de hemelse gebieden komt, af te drukken. Door je iedere dag in die zin te oefenen, transformeer je jezelf.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. VI