De mens heeft, zoals ieder levend schepsel, behoeften die bevredigd moeten worden en het is zelfs op die manier dat de mens gedefinieerd wordt: door zijn behoeften, want behoeften zijn verbonden met het leven. Ja, leven betekent behoeften bevredigen: de behoefte om te ademen, zich te voeden, zich te beschermen, te beminnen, bemind te worden, zich te verrijken, te scheppen... Niets dan behoeften! Het verschil tussen mensen bestaat enkel in het gebied, het vlak waarop ieder in die behoeften wil voorzien.                       

Wie gelooft dat hij de volheid kan vinden op materieel gebied, zal vroeg of laat ontgoocheld worden, want door de behoeften van zijn ziel en geest te verwaarlozen, graaft hij vanbinnen een put, een leegte die door niets gevuld kan worden. En hij zal niet alleen ontgoocheld zijn, maar hij zal voortdurend opbotsen tegen degenen – en zij zijn talrijk – die voorrang geven aan dezelfde lage behoeften als hij. Alleen spirituele behoeften veroorzaken geen enkel conflict, geen enkele botsing, want de wereld van de ziel en de geest is uitgestrekt, oneindig...

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst. IX