De macht van de vrouw is immens, want zij bezit een speciaal magnetisme in de vorm van kleine subtiele deeltjes die uit haar komen. Op lichamelijk gebied heeft de vrouw niet de meeste kracht, maar wel op het gebied van de etherische emanaties. Als velen zeggen dat zij een heks, een tovenares of een fee is, komt dat door haar magnetisme, waarmee de natuur haar gezegend heeft. Dankzij deze emanaties zijn vrouwen zelfs in staat lichamen van etherische aard te vormen.                                                                                           

Indien een groot Meester, een Redder van de wereld, de kiem van een sublieme verwezenlijking, van het Koninkrijk van God op aarde, bezorgt, kunnen alle vrouwen samen het lichaam van dat collectieve kind vormen, dankzij hun emanaties. Als alle vrouwen in de wereld zich bewust zouden worden van hun mogelijkheden, zouden zij dankzij hun subtiele emanaties kunnen bijdragen aan de vorming van een nieuw collectief lichaam: het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. XIII