De vlam van een kaars is een aspect van het vuur van de zon dat ons verlicht, verwarmt en verlevendigt en niet alleen op fysiek gebied, maar ook op spiritueel gebied. Op fysiek vlak heeft de vlam natuurlijk niet de vermogens van het vuur van de zon, maar wel op spiritueel vlak, en daarom is het goed om te leren met de vlam in relatie te treden.                   

Neem een kaars, die je wijdt met de woorden: ‘Ik ontsteek deze vlam voor de glorie van het licht, voor de Engel van het Vuur.’ Je steekt de kaars aan en je richt je tot de vlam: ‘Welbeminde vlam, symbool van de Heilige Geest, symbool van de goddelijke Liefde, symbool van het kosmische Vuur, symbool van de spirituele Zon...’ en je vraagt haar in jou door te dringen en je cellen te bekleden met een laag van vuur, zodat de Heilige Geest op een dag zijn intrek in jou neemt. Want het vuur dat je in jezelf aansteekt, zal de Heilige Geest aantrekken.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel XI.5