Leer kritiek en boosaardigheid te gebruiken als stimulansen. Telkens als men je ten onrechte beschuldigt of veroordeelt, moet je denken dat je hierdoor over de beste voorwaarden beschikt om jezelf te versterken. Als je deze raad opvolgt, zul jij op een dag de overwinning behalen, en zij die je hebben aangevallen, zullen zich schamen. Waarom? Terwijl zij bezig waren jou kwaad te berokkenen, werkten ze niet, verbeterden ze zichzelf niet, integendeel; en als zij zich nu vergelijken met jou, komen ze tot de bevinding dat ze bijzonder zwak en onbenullig zijn.

Wanneer men beschut is, in alle rust, doet men geen enkele inspanning, maar deze rust is niet altijd zo wenselijk. Als je deze graad van inzicht bereikt, zul ook jij denken dat wie ten onrechte belaagd wordt, zich in de betere situatie bevindt, al lijkt het anders.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, regel p. 109