Wanneer een kind eet, begrijpt het dan welke energie het voedsel hem zal geven, en hoe deze energie zal bijdragen tot zijn fysieke, morele en intellectuele ontwikkeling? Natuurlijk niet, maar toch wacht men niet tot het kind alles begrijpt, om het te voeden.                

Welnu, men moet evenmin wachten tot het kind begrijpt, om het sommige elementen van de spiritualiteit mee te geven. Want al wat het kind op die manier registreert, zonder het te begrijpen, zal later in zijn bewustzijn verschijnen en het zal ervan kunnen profiteren. Het zal er gebruik van maken en veel evenwichtiger zijn dan kinderen die men afgeschermd heeft voor zulke elementen, onder het voorwendsel dat zij er nog niet de leeftijd voor hadden. Als men moet wachten tot kinderen in staat zijn het spirituele leven te begrijpen, om het hen mee te geven, zullen zij in zekere zin vlug uitgeteld zijn, spiritueel uitgeteld. Het spirituele leven is niet zoals wiskunde, fysica of scheikunde die een zekere intellectuele ontwikkeling vereisen. Het spirituele leven is voor de ziel van het kind als een moedertaal, waarvan het doordrongen wordt, als het deze taal om zich heen hoort spreken.

Zie ook ‘De opvoeding begint voor de geboorte’, Izvor 203, hst. VI