Water en vuur stellen de twee principes van de schepping voor. Hun activiteit in het universum wordt gesymboliseerd door het kruis, een figuur dat zeer betekenisvol is en dat men terugvindt in alle beschavingen, in een of andere vorm.                                             

De horizontale lijn stelt de activiteit van het vrouwelijk beginsel voor, het water dat altijd de neiging heeft zich uit te strekken, te verspreiden over de oppervlakte door zoveel mogelijk plaats in te nemen, en zelfs spleten opzoekt, om in de aarde te sijpelen en te verdwijnen. De verticale lijn stelt de activiteit van het mannelijk beginsel voor, het vuur dat juist de neiging heeft zich te concentreren en naar boven te richten. Water is dus verbonden met oppervlakte en diepte, en vuur met hoogte. Deze twee richtingen, horizontaal en verticaal, worden samengevat door het figuur van het kruis en zij vatten het best de activiteit van de twee principes, mannelijk en vrouwelijk, in de schepping en de schepselen samen. Het universum zit vol van deze symboliek.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel VI.2.IV