Versterk je aandacht en je liefde voor de waarheden van de Inwijdingswetenschap. Want deze waarheden verdienen dat je er een gewijde houding tegenover aanneemt. Onze tijdgenoten cultiveren een trend die erin bestaat niets meer als heilig te beschouwen, onder het voorwendsel dat men blijk moet geven van een kritische geest en overgaan tot het rechtzetten van misverstanden aangaande filosofische en religieuze begrippen, die in het leven werden geroepen door al te lichtgelovige generaties. Deze tendens is zeer nadelig voor hun evolutie, want op dat ogenblik sluit de natuur zich voor hen en ontvangen zij geen enkele openbaring meer.       

De natuur laat zich enkel ontdekken door mensen die gevoelig zijn voor het gewijde. Als je deze houding leert ontwikkelen, zul je buitengewone openbaringen ontvangen. En niet alleen openbaringen van een Meester, die trouwens niet zo wezenlijk zijn, zolang ze niet ook van jezelf komen. Als je de goede houding hebt gevonden, zullen de openbaringen ook van jezelf afkomstig zijn en je zult verbaasd zijn wonderen te ontdekken, waarvan je het bestaan nog nooit vermoed had.

Zie ook ‘Een toekomst voor de jeugd’, Izvor 233, hst. III