De onzichtbare wereld wil mensen onderwijzen met behulp van hun eigen ervaringen, en niemand wordt gespaard. Dit is het echte werk: stilstaan bij iedere ervaring van het dagelijks leven, om er conclusies uit te trekken en zo veel verder te kunnen gaan op het pad van de spiritualiteit.            

Maar hoeveel mensen zijn in staat deze lessen te begrijpen en er baat bij te vinden? Heel hun leven zullen zij ervaringen opdoen, maar zij blijven even zwak als voorheen, niet tot enige reactie in staat, om hun toestand te verbeteren. En uiteraard lijden zij..., uiteraard zijn ze er niet trots op... Maar zij zijn aan heel deze warboel gewend en berusten erin te verkommeren. Nee, het ogenblik is daar om te begrijpen dat zij hier een einde aan moeten maken. En om daarin te slagen, moeten zij iedere dag mediteren over harmonie, ervan houden, ernaar verlangen, ze in zichzelf een plaats geven, in ieder gebaar, in ieder woord, in iedere blik.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. III