Het overkomt iedereen dat hij of zij gelukkig is, maar zo kortstondig! Want gelukkig zijn omdat men bereikt heeft wat men verlangde: succes, materieel voordeel, of zelfs de liefde van een man of een vrouw, is niet het echte geluk, omdat men nooit zeker kan zijn dat het blijft duren.

Echt geluk is gebaseerd op een juist begrip. De Ingewijden hebben altijd benadrukt dat het geluk een bewustzijnstoestand is die voortvloeit uit de manier waarop men dingen aanvoelt en begrijpt. Mensen kunnen niet gelukkig zijn, zolang hun verstand en hun hart een slagveld zijn, waar chaotische en verwoestende gedachten en gevoelens elkaar te lijf gaan. Het werk van de Ingewijden heeft er altijd in bestaan mensen wijsheid en liefde bij te brengen, want uit het licht van het intellect en de warmte van het hart wordt een harmonieuze beweging, een opbouwende en evenwichtige activiteit geboren. En dat is geluk.

Zie ook ‘Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde’, Izvor 234