Indien mensen helderziend of alleen maar gevoelig zouden zijn, hadden zij reeds gemerkt dat de atmosfeer van de psychische wereld nog meer vervuild is dan die van de stoffelijke wereld. Zij klagen over de rook van fabrieken, de uitlaatgassen van auto’s... Maar zelf doen ze individueel niets anders dan de spirituele atmosfeer vergiftigen door allerhande giftige uitwasemingen: hun slechte gedachten, hun gevoelens van haat, jaloersheid, woede en ontevredenheid.                                                                               

Ja zeker, men moet beseffen dat alle ongezonde gedachten en gevoelens die in de mens gisten, besmettelijke en verstikkende uitwasemingen veroorzaken. Men wijt het aan de auto’s, maar wat stellen die auto’s voor naast ettelijke miljarden onwetende individuen die nooit geleerd hebben hun lagere begeerten te beheersen?

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. III