Hoeveel heiligen en mystici hebben bedroefd vastgesteld dat hoe dichter zij bij God kwamen en hoe meer zij van Hem hielden, hoe sterker de seksuele kracht in hen toenam; en zij vochten, werden gekweld, verscheurd... Het is nodig de menselijke natuur te kennen en te begrijpen dat het op gang brengen van een mechanisme in een bepaald deel van de mens, in een ander deel van de mens een ander mechanisme in werking stelt.  

Je zult zeggen: ‘Maar als dat ertoe leidt dat de seksuele kracht toeneemt, kan men beter God niet beminnen!’ In feite bestaan er methode’s om deze kracht te richten en dankzij haar de grootste spirituele realisaties te verkrijgen. Ja, hoeveel zaken moet men kennen, om niet op een dwaalspoor gebracht te worden! Als je tenminste al weet welke reacties zich kunnen voordoen in jou na een vurig gebed, een extase of eenwording met de Godheid, kun je tenminste op je hoede zijn. Onwetendheid is de belangrijkste oorzaak van allerhande dwalingen.

Zie ook ‘De seksuele kracht of de gevleugelde draak’, Izvor 205, hst. VIII, IX en X